T A F 認可項目

量錶校正器系統

外徑測微器系統

卡尺系統

指示量錶系統

槓桿式量錶系統

線性規系統

卡尺校正器系統

階規校正儀系統

高度計系統
財團法人全國認證基金會


 


中華民國實驗室認證體系認可

機構名稱:建大貿易股份有限公司
實驗室名稱:長度校正實驗室
實驗室主管:邱柏清
校正項目:長度校正


量錶校正器系統 KA1019
i- Checker
範圍 0 to 100 mm ;
解析度 0.02 / 0.01 μm

外徑測微器系統 KA2005
Micrometer
範圍 0 to 25 mm ;
解析度 0.1 μm
範圍 0 to 200 mm ;
解析度 0.01 mm / 1 μm

卡尺系統 KA2003
Caliper
範圍 0 to 600 mm ;
解析度 0.05 / 0.02/ 0.01 mm

指示量錶系統 KA2010
Indicator
範圍 0 to 50 mm ;
解析度0.01 mm / 1 μm
槓桿式量錶系統 KA2010
Test Indicator
範圍 0 to 1.6 mm ;
解析度 0.1 μm / 1 μm /
2 μm / 0.01 mm


線性規系統 KA2099
Linear Gage
範圍 0 to 50 mm ;
解析度 1 μm


卡尺校正器系統 KA1009
Caliper Checker
範圍 0 to 600 mm


階規 KA1004
Step Gage
0 to 610 mm


高度計系統 KA2008
Height Gage
範圍 0 to 600 mm ;
解析度 0.01 mm / 0.02 mm
1 μm/ 5 μm

   
聯絡資訊

台北
TEL:(02)2597-2121
FAX:(02)2591-5170

地址:台北市承德路三段87號
E-mail:jaindah@jaindah.com.tw

台中
TEL:(04)2325-5151
FAX:(04)2321-3024

地址:台中市華美街342號
E-mail:jdcog@jaindah.com.tw


台南
TEL:(06)258-6161
FAX:(06)258-6162

地址:台南市和緯路四段277巷16號
E-mail:jdcoh@jaindah.com.tw


高雄
TEL:(07)321-5755
FAX:(07)321-9730
地址:高雄市博愛一路276號
E-mail:jdcok@jaindah.com.tw